September 2013

Na een lange en warme zomer staat de herfst weer voor de deur. De gras oogst van dit jaar is niet overal ideaal verlopen. Dit door een te nat en te koud voorjaar en daarna een zomer met een te lange droge periode. Op veel plekken zitten er nu 3 snede ’s in de bult en is de 4e in aantocht.Ook de snijmaïs oogst laat niet lang meer op zich wachten. Na een moeilijk begin lijkt het toch nog weer een redelijk tot goede oogst te worden.

Om verliezen in snijmaïs en gras zoveel mogelijk te beperken raden wij u aan de SILO KING inkuilmiddel toe te voegen. Dit om de fermentatie en conservering van het product zo optimaal mogelijk te laten verlopen en om broei en schimmelvorming tegen te gaan.  Verliezen in ruwvoer zijn door de krachtvoer en ruwvoer prijzen van dit moment, en de “mindere” gras oogsten van dit seizoen uit den boze. Verliezen van voederwaarde door broei en schimmel en hierdoor een verminderde opname van ruwvoer door de koe verminderd de melkgift en geeft een grotere kans op gezondheidsproblemen. De SILO KING inkuilmiddellen helpen u verliezen te beperken om zo een optimaal rendement te kunnen halen uit uw eigen ruwvoer!!

Een ander belangrijk punt van aandacht is de kalveropfok. De melkprijs van dit moment is goed en er zijn/komen veel nieuwmelkse koeien. Dus alle redenen om de melk aan de fabriek te leveren en niet aan de kalveren te voeren. Een ander punt is dat koemelk ten opzichte van kunstmelk niet altijd dezelfde kwaliteit en samenstelling heeft. Dit is voor een goede kalveropfok wel degelijk van groot belang. De Denkavit kalvermelken zorgen met een goede én constante kwaliteit voor een optimale melkperiode. Tevens zijn  de kosten van melkpoeder lager €0.25 per liter t.o.v. €0.40 voor de te leveren koemelk. Maar naast de melk is goed en smakelijk ruwvoer, én krachtvoer voor de opfok van kalveren van groot belang.    

LAVA 3 ligboxenstrooisel is ook voor de komende stalperiode weer volop aan de orde. Het vochtige weer en de aanstroom van nieuwmelkse koeien zorgt voor een hogere bacteriedruk in de boxen. De lava 3 zorgt voor drogere boxen en is bacterie remmend. Tevens zorgt het voor een gunstige omzetting in de mest en met het vooruitzicht naar het voorjaar van 2014 een positief impuls voor het bodemleven!

Om het bodemleven naast de lava 3 nog meer te stimuleren wordt de Agrimestmix mestverbeteraar ook volop ingezet. Het beperken van de uitstoot van ammoniak en de stikstof verliezen in de mestput/silo en op het land is van zeer groot belang. Dit omdat er vanuit de overheid steeds meer wordt geknepen in de bemestingsnormen. Tevens is de gunstige omzetting van een  zuurstofarm(anaeroob) naar een zuurstofrijk (aeroob) product zeer welkom voor het zuurstofrijke bodemleven. Het bodemleven kan dan volop werken aan een goede en gunstige omzetting in de grond met als gevolg een betere beworteling van de plant en een hoger stikstof leverend vermogen van de grond. Dit met alle positieve bijkomstigheden als gevolg. Zo is er uit verschillende proeven gebleken dat de analyses van zowel kuilgras als vers gras van behandelde percelen een hoger eiwit gehalte hadden dan van onbehandelde percelen.

Naast deze hulpmiddelen om verschillende processen in de “kringloop” te verbeteren kunnen we uw rantsoen samenstellen met alle grondstoffen waar de koe behoefte aan heeft. Door het maken van een krachtvoeder op maat voert u de koe uitsluitend die grondstoffen waar het basisrantsoen een tekort aan heeft.Het is voor de koe van groot belang om naast een goed basisrantsoen ook een goede mineralenvoorziening te hebben. Door de steeds krapper wordende bemestingsnormen komen er in de kuilen ook steeds meer tekorten naar boven. Om dat weer op niveau te brengen moeten er mineralen bijgevoerd worden. Dit kunnen we door middel van mineralen op maat samen te stellen, maar ook door een krachtvoer op maat te maken waar alle benodigde mineralen en sporenelementen inzitten. Tevens kunnen we deze tekorten bijschaven door in het voorjaar al een kunstmest blend samen te stellen die de tekorten in de bodem aanvullen. Dit komt dan weer naar boven in een kuil met een betere mineralenvoorziening waardoor er minder extra mineralen hoeven worden aangekocht.

Kortom, een goede basis, of het nu in de ruwvoerwinning, kalveropfok, bodem en bemesting of krachtvoersamenstelling is, is van zeer groot belang om te voorkomen dat er achteraf op verschillende fronten extra kosten gemaakt moeten worden om de tekortkomingen uit de basis weer aan te vullen of op te vangen.