ONS BEDRIJF

In 1914 begon Stötefalk met een graanmaalderij in Jipsinghuizen. In 1956 werd er een nieuwe maalderij/pakhuis gebouwd. Door een steeds grotere vraag naar krachtvoer (met name geperste brok) kwam er in 1970 een forse uitbreiding en verbouwing tot stand. Nieuwe grote grondstof- en gereedproductsilo's werden gebouwd en een compleet nieuwe maal-, meng- en perslijn werd geïnstalleerd. De stroomvoorziening in Jipsinghuizen was niet toereikend om alle machines te laten draaien, een eigen stroomagregaat bood uitkomst.

In 1974 werd de capaciteit flink opgeschroefd met een zwaardere perslijn, en in 1983 kwam er een bedrijfstak bij voor het afleveren van kunstmest. Harry Eckhardt begon in 1987 als zelfstandig wederverkoper van Provimi biggenvoeders, kalvermelkpoeder en rundveemineralen mengsels. In deze periode is in samenwerking met Provimi biggenvoer- en rundveespecialisten veel kennis en ervaring opgedaan in biggenopfok, varkens- en rundveevoeding.

Na drie generaties Stötefalk miste er een opvolger in de familie. Daarom werd in 1996 de helft van het bedrijf verkocht aan Harry Eckhardt. Vanaf die tijd ging het bedrijf verder onder de naam Stötefalk-Eckhardt B.V. In 1999 neemt Erik Eckhardt, broer van Harry, na zijn opleiding de resterende helft van Stötefalk over. Vanaf die tijd presenteren wij ons als Gebroeders Eckhardt B.V. Er wordt vanaf deze periode steeds meer de nadruk gelegd op het maken van voer op maat, dit voor zowel de gangbare als de biologische bedrijven. Ook worden de verkoopactiviteiten van mineralenmengsels, kalver,melkpoeder en diverse andere veebenodigdheden flink uitgebreid. In 2004 werd besloten door steeds toenemende productiekosten, daarnaast voor de toekomst een te lage productiecapaciteit en geen ruimte meer voor productieuitbreiding, om de productie van diervoeders onder te brengen bij collega fabrikant Bruins Veevoeders in Hardenberg. Bruins beschikt over een geautomatiseerde fabriek met de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van diervoederproductie.

Alle samenstellingen van de voeders worden door ons zelf met behulp van optimalisatie programma's uitgerekend, en dan bij Bruins gemaakt. Vanuit daar worden de voerders door onze eigen bulkauto afgeleverd bij de veehouders. Alle biologische voeders worden geproduceert door Fakkert diervoerders uit Heino. In 2012 is door de groeiende omzet en toenemende werkzaamheden besloten het team verder uit te bereiden. In de zomer is Bert Korvemaker in dienst gekomen als chauffeur op de bulkauto, en in november is Eppo Bulder aan het werk gekomen om ons in onze verkoop en begeleidings activiteiten te kunnen ondersteunen.

Ook zijn we per 1 januari 2014 gestart als groothandel in kleinhuisdiervoeders. Dit hebben we overgenomen van HADIVO diervoeders uit Bourtange. Om die erxtra werkzaamheden rond te kunnen zetten is Ria Beishuizen bij ons op kantoor gekomen. Zij doet verschillende administratieve werkzaamheden, en helpt de klanten in de winkel.