LIGBOXSTROOISELS

Naast de gebruikelijke ligboxenstrooisels als zaagsel, gehakseld stro ect zijn wij ook leverancier van Lava-3, Actimin, Box-mest actief en Clinomin. Allemaal verschillende producten met elk hun eigen eigenschappen. Veelal bedoeld om te zorgen voor drogere boxen en drogere en schonere koeien. 

 

Lava-3

De stal.

Lava 3 geeft droge boxen is bacterie remmenden geeft geen schrale of gevoelige spenen. Ook zuivert het wonden als speenbetrapping en klauwontstekingen. Bij voldoende gebruik in de stal wordt de ammoniakuitstoot sterk verminderd. Ammoniak en stikstof zijn vluchtige stoffen die door Lava 3 snel worden gebonden. Door de reductie van het ammoniakgas zijn er minder vliegen in de stal. Lava 3 kan daarom ook prima in wachtruimte's, afkalfboxen en kalverboxen. Tevens kan het worden gebruikt in een voetbad.

De mest.

Lava 3 bindt zich direct aan de organische massa in de mest en zakt daardoor niet naar de bodem van de mestput. De sporenelementen in Lava 3 bevorderen de omzetting (fermentatie) in de drijfmest, door dit proces krijgt de mest een hoger percentage gebonden stikstof, nitraat en fosfaat. Hierdoor is de mest beter opneembaar voor het bodemleven.

Het land.

Doordat Lava 3 rijk is aan mineralen en sporenelementen is het een unieke bodemgroei toevoeging om de vruchtbaarheid van de bodem te bevorderen. Het stimuleert de opname van veel grondstoffen die reeds vastliggen in de bodem. Het hoge gehalte aan sillicium zorgt voor een goede celwandstevigheid van de plant. De combinatie van klei-en aluminium plaatjes in Lava 3 zorgt voor een beter kleihumus complex, waardoor de grond beter vocht vasthoudt. Ook geeft het een betere vastlegging van voedingstoffen zodat die minder snel uitspoelen.

Kenmerken van Lava-3 zijn:

  • Bacterie remmend
  • Drogere boxen en klauwen
  • Goede binding van stikstof en ammoniak
  • Gunstige drijfmest omzetting
  • Stimuleren van het bodemleven
  • Bevat mineralen en sporenelementen
  • Verminderd uitspoeling van voedingstoffen in de grond

Lava-3 is alleen in big bags te verkrijgen.