Daverende successen SILO KING!!!!

We informeren u graag over nieuwe ontwikkelingen en winstgevende toepassingen van onze producten.
Wat  vooraf ging, Ron Iwema, melkveehouder te Rasquert (bij Baflo) is al voor het 2e jaar heel enthousiast gebruiker van SiloKing inkuil toevoegmiddel. Vorig jaar heeft hij een Selmech granulaat strooier aangeschaft en vakkundig op de zwadhark laten monteren zodat hij zelf onafhankelijk van wie er komt inkuilen of wat de methode ook zal zijn kan toedienen in de wiers.
Iwema zag wel dat er wat gebeurde, maar wou het graag zeker weten, daarom zijn er 2 “zuurkool vaatjes” aangeschaft, en Ron heeft op een mooie middag de vaatjes gevuld, 1 uit een behandelde wiers en 1 uit een onbehandelde wiers op exact dezelfde hoogte van het perceel, met enige verschil dat net de ene helft een halve dag langere veldperiode heeft gehad, omdat de maaier uitviel en de loonwerker het af moest maken, dit verklaard ook het drogestof verschil.
Na ruim drie weken zijn de vaatjes geopend, wij konden direct het verschil al wel ruiken, Ron heeft uit elk vaatje 3 monsters getapt en in zakjes gedaan, wij hebben ze opgestuurd naar het Lab in Amerika, en de gemiddelden van de drie zakjes verwerkt in de uitslag, onze dank gaat uit naar Grace van het Head office in UK die de data verwerkt heeft.

De  belangrijkste verschillen zijn groen aangeduid, wat heel duidelijk is dat er 300% meer melkzuur gevormd is, wat ook heel erg goed gelukt is dat er meer als de helft minder Ammoniak gevormd is.
Het mooiste is het financiële resultaat natuurlijk, Rekent u even mee?

 

De behoefte van onze veelgeefsters is 2100 gram eiwit, liefst met 15% ruw eiwit.

* We voeren 14 kg/ds met 132 gram RE = 1848 RE van de niet behandelede kuil.

Dit betekend een tekort van 252 gr RE/koe/dag! Om dit gat op te vullen moet je 650 gram soya/raap voeren a € 0.37/kg: Totale kosten: € 0.24 koe/dag  

* We voeren 14 kg/ds met 144 gram RE = 2020 RE van de behandelde kuil.

Dit betekend een tekordt van 80 gram RE./koe/dag! Om dit gat op te vullen moet je 80 gram soya/raap voeren a € 0.37/kg: Totale kosten : €0.074 koe dag.

Direct rendement verschil in kostprijs: 16.6 cent per koe per dag x 140 melkkoeien = € 23.24 per dag x 30 dagen = € 697.20 per maand!!

 

U begrijpt vast wel dat dit niet het enige rendement is: smakelijkheid kunnen we niet uitdrukken, voer-resten worden bijna nergens opgeschreven, randjes van de kuil die op de mest hoop verdwijnen zijn vaak niet in beeld. Tevreden gebruikers gelukkig wel! We zijn dan ook blij met de resultaten van deze proef en gaan het zeker een keer herhalen.


Wat is fermentatie?

Het uiteindelijke doel van elke fermentatie is het verkrijgen van  een snelle en efficiënte stabilisatie van het ruwvoer.

Silo King bevordert een zekere, snelle en efficiënte fermentatie van de silage, wat resulteert  in een fris en smakelijk  ruwvoer voor de  koeien.
Een goede maatstaaf om de ruwvoer kwaliteit te beoordelen is de hoeveelheid geproduceerd melkzuur in de kuil. Hoge gehalten aan melkzuur en lage gehalten aan azijn- en boterzuur beïnvloeden de voederwaarde en de smakelijkheid.
De met Silo King behandelde kuil blijkt  een betere fermentatie te hebben, met een lagere pH en een lager amoniak gehalte maar met  meer melkzuur en azijnzuur. Een hoge ammoniak concentratie in gefermenteerd ruwvoer is een teken van inefficiënte fermentatie door clostridia  die plantaardig eiwit afbreken.
Hoge ammoniak gehaltes zijn erg nadelig omdat het ernstige verliezen aan droge stof en aan voedingstoffen veroorzaakt,  dit verlaagd de energie in de silage die nodig is voor de melkproductie en dit zal met krachtvoer gecompenseerd moeten worden.

Een lager ADF en NDF verbeteren de opname van nutriënten, energie en eiwit, dit bespaart dan weer extra toevoeging van mineralen en krachtvoer. NFC`s vormen de grootste energie bron voor de pensbacteriën, deze zijn gevormd door pectine, suikers en organische zuren. De hogere NFC`s vertegenwoordigen de hogere energie, beschikbaar voor de pensbacteriën in de met Silo King behandelde kuil .

Acid Detergent Fibre  ( ADF)
Deze waarde refereert aan de celwand deeltjes in het ruwvoer die gemaakt zijn van cellulose en lignine .De waarden zijn belangrijk omdat zij aangeven hoe goed de koe het voer kan verteren. Als de ADF verhoogd is gaat de verteerbaarheid meestal naar beneden.

Neutral Detergent Fibre (NDF)
De NDF waarde refereert aan de totale celwand, een combinatie van ADF en Hemicellulose. NDF waarden zijn belangrijk in rantsoensamenstellingen omdat zij aangeven hoeveel voer een koe kan opnemen, als  de NDF hoog is, gaat de drogestof opname over het algemeen naar beneden.

Non Fibre Carbohydrates (NFC)
Samenstelling van zetmeel, pectine, suikers en organische zuren. De energie bron voor pensbacteriën.

 

 

Waarom wachten?

 

'Silo-King the five star solution' Ron Iwema ging u al voor, waarom wachten?