Januari 2013

Studieavonden Humus Aktiv en Zeeschelpenkalk

 

In de maand januari zijn we ons weer volop gaan verdiepen in de bodem en bemesting. In overleg met Jos van der Aast van Aastagro hebben we besloten de studieavond van februari 2012 over Humus Aktiv en Zeeschelpenkalk een vervolg te geven. Al met al hebben we in januari ongeveer 30 geïnteresseerde boeren mogen ontvangen verspreid over 4 avonden. Hierin is Jos van de Aast dieper in gegaan op de bodem en bemesting en heeft hij een kleine uitleg gegeven over het lezen van de bodemanalyse. Er zijn op die avonden verschillende bodemanalyses doorgelicht en besproken.   Na aanleiding van deze studieavonden zijn we met een groot aantal boeren om de tafel gegaan om het bouwplan en de bodemanalyses verder te bespreken. Hieruit is naar voren gekomen dat men zich er wel degelijk van bewust moet zijn dat de bodem de nodige aandacht nodig heeft. Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst de opbrengsten nog meer kunnen verbeteren ondanks dat we worden geknepen op onze bemesting. Naar aanleiding van deze gesprekken is naar voren gekomen dat we verliezen moeten beperken en de bodemvruchtbaarheid op een hoger pijl moeten brengen.Humus Aktiv en Zeeschelpenkalk is dan ook volop ingezet om hieraan te werken.

Rumiadd

In januari 2013 hebben we in ons bedrijf een wijziging in de mineralen assortiment door gevoerd. Tot voor kort kwamen de meeste mineralen van Provimi, nu  worden onze standaard en de op maat gemaakte  mineralen samengesteld door ons en/of Rumiadd. Alles wordt dan gemaakt bij Twilmij in Stroe. RumiAdd staat voor het Engelse ruminants, advice en addition ofwel advies met toegevoegde waarde voor herkauwers. Rumiadd is een adviesbureau dat in 2012 is begonnen in de  veehouderij sector. Het bedrijf is opgericht door Iewe Hofstede. In het verleden is er veel met Iewe Hofstede samengewerkt toen hij nog werkzaam was bij Provimi. Hier heeft hij 23 jaar gewerkt in de dier en veehouderij. Rumiadd richt zich op advies in de voeding en diermanagement voor herkauwers, direct aan veehouders of middels tussenkomst van mengvoederbedrijven in zowel binnen als buitenland. Nu hij verder gaat onder de naam Rumiadd, en omdat ons assortiment van Provimi kleiner werd is besloten de mineralen en de kennis van Rumiadd te betrekken. Hier komen ook de nieuwe mineralen likemmers (Blockemel) vandaan. Tevens worden de maatmineralen in samenwerking met Rumiadd samengesteld.