December 2012

Door een enorme omzetgroei in de laatste jaren hebben we ons team in 2012 versterkt met 2 nieuwe medewerkers. Het zal u niet ontgaan zijn dat we een nieuwe chauffeur op onze vrachtauto hebben. In juli is Bert Korvemaker bij ons in dienst getreden als chauffeur. Bert is 24 jaar en woonachtig in Bourtange. Bert is na zijn opleiding zowel werkzaam geweest als vrachtwagen- en heftruckchauffeur. Om de stijgende lijn in de omzet vast te houden en verder te vergroten gaat vanaf heden Eppo Bulder onze verkoop en begeleidingsactiviteiten ondersteunen. Eppo is 29 jaar en woonachtig in Vlagtwedde. Eppo is na zijn opleiding veehouderij aan de Agrarsich Hoge School in Dronten werkzaam geweest op verschillende melkveehouderij bedrijven. Naast zijn activiteiten bij ons blijft Eppo op een paar vaste adressen als melker werkzaam.

In ons bedrijf wordt, naast het leveren van mengvoeders, het verbeteren van debodemvruchtbaarheid(kringloop) een steeds belangrijkere activiteit.

Aangescherpte bemestingsnormen, hogere prijzen voor zowel grondstoffen als kunstmeststoffen en het streven naar een beter rendement maken het thema bodemvruchtbaarheid zeer actueel.Hoe zorgen we voor een blijvend goede of zelfs een betere opbrengst terwijl er minder bemest mag worden. Dit zijn vragen die bij veel akkerbouwers en veehouders spelen. Bodem- en kuilanalyses spelen hierbij een grote rol.

Hoe staat het met uw bodemvruchtbaarheid?(pH, organische stof gehalte, klei-humus complex CEC, N-leverend vermogen, beschikbare fosfaat en kali) en hoeveel Ruw Eiwit, DVE en OEB bevatten uw graskuilen? Niet alleen het bemesten, maar ook het zorgen voor een goede benutting van de meststoffen en het beperken van de verliezen zijn heel belangrijk.

We zien het als een grote uitdaging om ook op uw bedrijf de kringloop verder te optimaliseren.

Humus-Aktiv(gesteentemeel) en Zeeschelpenkalk zijn natuurlijke bodemverbeteraars die werken aan de binding en buffering van mineralen in de grond. Agri-Mest mix is het mesttoevoegingsmiddel voor drijfmest die voor zowel de akkerbouw als de veehouderij van grote toegevoegde waarde is.

De bodem- en mestverbeteraars kunnen worden aangevuld met een door ons op maat samengestelde kunstmest blend. Op deze manier voert u alleen de mineralen en spoorelementen aan waar uw bodem, gewassen en koeien behoefte aan hebben.