STEENMEEL - ZEESCHELPENKALK

De pH in de bodem moet op goed niveau zijn omdat bij een bepaalde zuurgraad sommige voedingselementen verbindingen vormen die niet voor de plant opneembaar zijn. Ook zijn de stikstofvastleggende bacterien gevoelig voor een lage pH. Bekalken bevorderd de stikstofvastlegging door bodemorganismen en daardoor komt het N (stikstof) leverend vermogen op een hoger peil te liggen. Daarnaast zorgt een goede pH voor een actief bodemleven wat op hun beurt verantwoordelijk is voor een betere lucht en waterhuishouding. Dit resulteerd weer in een betere structuur. 

De grond verzuurt constant, door mest, zuurdepositie vanuit de lucht, en door zuurproductie van het gewas. Door zeeschelpenkalk te strooien is er continue een goede pH buffering aanwezig. Door de minder agressieve vorm van reactiviteit t.o.v. andere soorten kalk wordt de neutraliserenden waarde van zeeschelpenkalk veel beter en duurzamer benut.

De dosering voor grasland ligt op 150 kg / ha voor 1 jaar en op 300 kg / ha voor 2 jaar. De dosering voor mais/bouwland ligt op 200 - 300 kg / ha /jaar. Dit allemaal afhankelijk van de pH van de grond. Zeeschelpenkalk kan eenvoudig met de kunstmeststrooier worden gestrooid.