HUMUS AKTIV

Dit is een natuurproduct dat bestaat uit verschillende kleimineralen. Het speeld in op de uiteenlopende chemische eigenschappen van de plant door middel van het op verschillende manieren binden van nutrienten. Direct aan het negatief geladen oppervlak en indirect aan klei-alluminium, klei-humus complexen en in structuuraggregaten. Dit beperkt de uitspoeling van nutrienten naar het grondwater en  bevorderd de opname ervan door de plant. Daarnaast is Humus-aktiv goed voor de water en luchthuishouding/ structuur van de bodem. Kleimineralen bevorderen het aan elkaar kleven van bodemdeeltjes, hierdoor wordt het aantal kleine en grote porien verhoogd.

  • Kleine porien houden met opgeloste zouten water vast. Dit is van groot belang voor de vocht en nutrientenvoorziening. Ook bieden kleine porien plaats en bescherming voor micro-organismen.
  • Grote porien verzorgen de afvoer van overtollig water. Na afvoer van het water zorgen ze voor lucht in de bodem. Grote porien vergroten de afvoer van kooldioxide uit de boden en de aanvoer van zuurstof uit de buitenlucht in de bodem (aeratie). Bij een te hoog gehalte kooldioxide sterven plantwortels af.

Humus/aktiv verhoogd het absorberend vermogen en het ionen uitwisselingsvermogen (CEC) van de grond wat resulteerd in een verbeterde opname en afgifte capaciteit van de bodem. Bij een te lage CEC is het advies voor grasland 200 kg / ha/ jaar en voor bouwland 300 kg / ha / jaar, dit kan met de kunstmeststrooier worden gestrooid!