ACTIMIN-BT EN BIOLIT

Naast Humus Aktiv, Zeofert 70 en Lava 3 hebben wij met Actimin-BT en Biolit ons steenmeel assortiment vergroot. Tevens hebben wij hiermee onze medewerking verleend aan een project in het kader van Innovatie Veenkoloniën. Wij zijn overtuigd van het nut van deze breedwerkende bodemverbeteraars en doen daar samen met onze klanten nu ervaring mee op. Wij werken hierbij samen met deskundigen op dit vlak. Beide steenmeelproducten hebben een FiBL-certificering. FiBL staat voor het Duitse of Zwitserse Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw. De FiBL-goedkeuring betekent dat het product is goedgekeurd voor toepassing in biologische en biologisch-dynamische landbouw in Duitsland of Zwitserland. Dit geeft je de garantie dat het steenmeel 100% een natuurproduct is dat voldoet aan de kwaliteitseisen die de EU stelt.

Het begrip ‘mineraal’ wordt vaak gehanteerd voor nutriënten zoals kalium, zwavel, mangaan en dergelijke. Dit zijn echter voor een mineraloog geen mineralen, maar de elementen (bouwstenen) waaruit een mineraal is opgebouwd. Een mineraal is een chemische verbinding met een kristalstructuur, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen. Uit nutriënten kunnen verschillende mineralen worden opgebouwd, die allemaal verschillende eigenschappen hebben en een andere functie vervullen in de bodem. We hebben het hier dus feitelijk bij gebruik van het begrip ‘mineraal’ over de samenstelling van de korrels waaruit de bodem is opgebouwd. Deze mineralen, waarvan er tientallen verschillende bestaan, hebben namen als: albiet, clinopyroxeen, flogopiet, illiet, chloriet, biotiet, amfibool, muscoviet, kaliveldspaat etc. Verwering van mineralen vormt geen onderdeel van de gangbare beoordeling van de bodem op bodemvruchtbaarheid. Daarom is de minerale slijtage van de bodem nooit opgemerkt. Inmiddels weten we beter en is dat voor de reden om met steenmeel aan de slag te gaan.

De mineralen in steenmeel vormen de kapstok voor belangrijke bodemprocessen, processen die het fundament vormen voor het nutriëntleverend vermogen en de structuur van de bodem. Bodemineralen zorgen voor zuurbuffering, stimuleren de ontwikkeling van bodemleven en zijn van belang voor opbouw en stabilisatie van organische stof. Daarnaast dragen mineralen bij aan een verhoging van de nutriëntenuitwisselingscapaciteit (CEC).

Tevens zeer geschikt als boxstrooisel.


Wij helpen u graag bij de keuze voor een geschikt steenmeel dat past bij uw situatie. Voor meer nadere informatie willen we u ook doorverwijzen naar de site: www.steenmeel.info