MESTTOEVOEGMIDDELEN

De 2 mesttoevoegmiddellen die geleverd worden door Eckhardt zijn Agrimest en Compost-O. Hierbij wordt Agrimest gebruikt als toevoeging voor drijfmest en is Compost-O een toevoegmiddel voor vaste mest / compost.

Agrimest is een natuurlijk mineralenmengsel, en brengt in drijfmest belangrijke biochmische processen op gang. Ook wordt de groei van micro-organismen waaronder bacterien die organisch gebonden stikstof omzetten in een ammonium stikstof door de Agrimest gestimuleert. Door deze omzetting blijft de stikstof in de mest behouden. De gebonden ammonium komt gelijkmatiger vrij voor het gewas dan organisch gebonden stikstof en werkt daarom effectiever. Dankzij een betere werking van stikstof en het behoud ervan is een vermindering in het kunstmestverbruik mogelijk. Belangrijke voordelen van Agrimest zijn:

 • behoud van stikstof in de mest dankzij ammoniumbinding
 • daling van het kunstmestverbruik
 • betere homogeniteit van uw drijfmest ( geen koekvorming)
 • verminderd geur en ammoniakemissies
 • verlaging ds gehalte in de mest (betere mixbaarheid)
 • hogere voederwaarde van het gras dankzij meer eiwit
 • eiwitsamenstelling van het gras veranderd wat een positief effect heeft op het ureum gehalte in de melk
 • stikstof voor akkerbouwgewassen komt vrij tijdens de groei
 • kostprijs verlaging in veehouderij en akkerbouw

Bij mestsilo\'s of mestkelders mengt u 10 liter Agrimest per 300 m3 drijfmest. Gedurende de stalperiode, eenmalig 3.3 liter Agrimest per 100 m3 drijfmest doseren. Vervolgens wekelijks 750 ml Agrimest per 50 GVE. Dit kan na het aanlengen met water over de roosters worden verdeeld.

Compost-O is geschikt voor het composteren van verschillende soorten organisch materaal. Composteren zonder te beluchten! Milieuvriendelijk, geurloos en zonder CO2 uitstoot. Compost-O zorgt voor een snelle vertering en een hoge kwaliteit van het eindproduct. Belangrijke voordelen van het product zijn:

 • het organisch materiaal verteerd zonder dat het overhoop gehaald hoeft te worden
 • stikstof spoelt minder uit
 • stikstof wordt in de wortel al omgezet in bouwstoffen voor celdeling
 • werkt bij een lage temperatuur en lage lichtintensiteit
 • bevorderd betere uitstoeling en groei in de breedte
 • een compactere en sterkere celstructuur in het blad, daardoor een hogere weerstand tegen ziektes

 Voor 20 m3 vaste mest/compost is 1 liter Compost-O nodig. Voor een betere verdeling wordt aanlengen met water geadviseerd.