Mineralenopmaat.nl

In November is op de beurs in Hardenberg het nieuwe programma Mineralen op maat gelanceerd!!! Met dit programma kunnen we online een maatmineraal uitrekenen aan de hand van het rantsoen van de desbetreffende boer. We berekenen dan een mineraal dat exact past bij het rantsoen en de behoefte van uw melkkoeien.

Zonder het online programma is het zeer omslachtig en tijdrovend om een maatmineraal te berekenen. Denk aan de berekening van de samenstelling, het optimaliseren, de prijs maken, aanbieden, het afronden en dan pas bestellen. Via het programma is dit alles verleden tijd en beschikt u in no time over een passend maatmineraal, volledig afgestemd op uw eigen behoefte!

Mocht u belang hebben bij een maatmineraal, dan horen we het graag.

Proef Agrimestmix.

Dit jaar hebben we een 3 jaar durende peroef opgestart met de Agrimestmix mestverbeteraar. Deze proef wordt gehouden bij een akkerbouwer en uitgevoerd met zowel aardappelen, tarwe en suikerbieten. We behandelen hierbij de mest van de ene helft van het perceel wel en de mest van de andere helft van het perceel niet. De rest van de werkzaamheden zijn over het hele perceel gelijk. Tevens worden er verschillende keren bodemanalyses gemaakt van beide helften van het perceel om zo ook de invloed van Agrimestmix op de bodemvoorraden en het bodemleven te meten.

Dit jaar zijn er aardappellen verbouwd en hebben we gedurende het groeiseizoen de teeld nauwkeukig in de gaten gehouden. Bij het rooien is van beide helften van het perceel 1200 m2 gerooid en appart gewogen en gemonsterd (zie resultaten). 

Resultaten proefveld agrimestmix  2013                  

Perceel aardappelen gerooid op 17-10-2013      
               
Behandeld perceel            
               
  6000 kg van 1200m2 (x10000) 50000 kg/ha bruto    
               
  (- 10% tarra)    45455  kg/ha netto  
               
Onbehandeld perceel          
               
  5780 kg van 1200 m2 (x10000) 48170 kg/ha bruto    
               
  (-10% tarra)   43790  kg/ha netto  
               
               
Verschil behandeld - onbehandeld:  1665 kg/ha   3,50%
               
               
Bij een uitbetaling van" € 58,- ton" :   €    96,57 (1,665x58)  
  Kosten Agrimestmix    €    37,00      
               
    Saldo   +  € 59,57      
               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultaten zetmeel gehalte          
               
Behandeld perceel   20,423%zetmeel      
               
  Netto opbr/ha: 45455 20,423% 9283,27 kg zetmeel/ha
               
               
Onbehandeld perceel 20,475% zetmeel      
               
  Netto opbr/ha          
      43790 20,475% 8966,00 kg zetmeel/ha
               
               
  Verschil:       +317,27 kg zetmeel/ha